2B North-East / Wielka Brytania

2B North-East to bezpłatny, polsko-angielski (od kwietnia 2010) miesięcznik w północno-wschodniej Anglii, ukazuje sie od listopada 2006 r. Początkowo miał formułę broszury North East Polish Community Organisation (NEPCO) dla Polaków szukających informacji na temat pracy i życia w Wielkiej Brytanii. Potem przekształcił się w regularny periodyk. Celem funkcjonowania jest celem jest „promowanie integracji z lokalną […]

Obrona pracy zakończona powodzeniem

4 czerwca 2014 r. na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się obrona mojej rozprawy doktorskiej pt. „Współczesne media polskojęzyczne w Wielkiej Brytanii. Rola, funkcja i znaczenie (na podstawie aglomeracji londyńskiej)”. 11 czerwca Rada Wydziału zatwierdziła nadanie mi stopnia doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i przyznała mi wyróżnienie za rozprawę, […]

Obrona pracy doktorskiej, która powstała dzięki temu projektowi

Miło mi poinformować, że 4 czerwca 2014 r. na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się publiczna obrona mojej pracy doktorskiej pt. „Współczesne media polskojęzyczne w Wilkiej Brytanii. Rola, funkcje i znaczenie (na podstawie aglomeracji londyńskiej)”. Praca, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza W. Adamowskiego, jest pokłosiem badań prowadzonych w ramach projektu, […]

Polacy mogli być sobą

„Dla emigracji powojennej „Dziennnik” miał ogromne znaczenie. Utrzymywał polskość. Przed wojną w Polsce ludzi znających angielski mozna było na palcach policzyć, więc Ci, co przyjechali z Włoch, przez Syberię przejechali – nikt z nich nie znał angielskiego. Większość pracowała fizycznie, bo żadnej innej pracy bez języka nie mogli dostać. Czytanie „Dziennika” i zakładanie stowarzyszeń, klubów, […]

Galeria naczelnych w cytatach – Grzegorz Małkiewicz

Główną misją mediów na emigracji jest misja integracyjna. Ta integracja jest wielopoziomowa i polega na stwarzaniu szans dla młodych ludzi robienia czegoś, czego zwykle tutaj nie robią. […] Organizujemy polskie spotkania. Przychodzą na nie ludzie, którzy się interesują muzyką, grafiką, malarstwem. Ludzie, którzy odwiedzają galerie. Oni się na tych spotkaniach poznają. Mamy takie przykłady, że […]

Wyczytane

Podczas analizy zawartości mediów emigracji polskiej w Londynie, wielokrotnie natrafiam na bardzo ciekawe informacje dotyczące życia Polaków w UK. Niektóre z nich to poważne kwestie społeczne – problemy bezdomności, alkoholizmu, nieradzenia sobie z wielokulturowym otoczeniem. Wiele z nich to jednak przykłady doskonałych osiągnięć Polaków na wyspach i świadectwo ich doskonale zorganizowanej współpracy na rzecz swojej […]